Arkkitehtuuri & teollisuus

Virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden ratkaisut arkkitehtuuriin ja teollisuuteen

Visualisointia aidossa mittakaavassa

Virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus mahdollistavat suunnitteluratkaisujen, kuten tilojen, rakennusten sekä kaupunkiympäristöjen, tarkastelun aidossa koossa ja perspektiivissä. Tarkastelu on mahdollista jo paljon ennen suunnitelmien toteuttamista – uudet teknologiat tarjoavatkin erinomaisia työkaluja suunnitteluprosesseihin, joissa tilallisten ominaisuuksien ymmärtäminen on tärkeää.

Case:

SRV Redi

Redi on yksi Helsingin suurimmista rakennushankkeista. Asiakkaalle kustomoidussa Showroom-virtuaalikokemuksessa käyttäjät pääsevät vierailemaan rakenteilla olevien tornitalojen asunnoissa.

Siirry sivulle

Interaktiiviset työkalut apuna kommunikoinnissa

Tuo mallisi virtuaaliseen tai lisättyyn todellisuuteen arvioidaksesi suunnitelmiasi ja niiden toimivuutta. Teatime on toteuttanut laajan valikoiman interaktiivisia työkaluja, joiden avulla arkkitehdit, suunnittelijat, tilaajat ja loppukäyttäjät voivat kommunikoida monimutkaisissa projekteissa.

Case:

Helsingin keskustakirjasto Oodi

Keskustakirjaston ICT-ryhmän ja ALA-arkkitehtien kanssa toteutettu keskustakirjasto Oodin VR-kokemus on yksi laajimmista projekteistamme.

Siirry sivulle

Esittele ideasi ja tuotteesi missä tahansa

Virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden avulla voit esitellä mitä tahansa ympäristöä, tuotetta tai suunnitelmaa missä tahansa päin maailmaa. Käytämme laaja-alaisesti eri teknologioita toteuttaessamme suunnitelmasi tai tuotteesi laajennetun todellisuuden päätelaitteille, kuten HTC Vivelle tai Google Daydreamille. Virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden teknologiat tarjoavat uusia ja tehokkaita työkaluja esimerkiksi asiakastapaamisiin tai messuille.

Case:

New School Helsinki

Helsingin kaupungille toteutettu New School Helsinki- virtuaalikokemus on tuonut suomalaisen kouluarkkitehtuurin näytille Taiwaniin ja Singaporeen.

Siirry sivulle

laaja tiedostotuki

Toimimme laajasti eri tiedostoformaattien parissa ja kehitämme niistä tehokkaita virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden tuotteita ja palveluita. Tyypillisiä päivittäisissä projekteissamme käytettäviä tiedostoformaatteja ovat mm. .ifc, .rvt, .step ja .dae.

Mallien optimointi

Toisinaan suunnitteluohjelmien 3D-tiedostot ovat monimutkaisia ja raskaita. Yrityksellämme on vuosien kokemus mallien optimoinnista ja yksinkertaistamisesta VR- ja AR-ympäristöihin.

3D-Mallinnus

Tarjoamme 3D-mallinnusta täydentämään arkkitehtuurimallit fotorealistisiksi tiloiksi.

3D-skannaus ja fotogrammetria

Fotogrammetrialla ja laserkeilauksella (LIDAR) voimme tuoda todellisia ympäristöjä, maisemia ja tilanteita virtuaaliseen ja lisättyyn todellisuuteen.

Vrifier

Kehitämme parhaillaan 3D-datan katseluohjelmaa virtuaalitodellisuuteen. Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä!

Sakari Salli

Tommi teronen