Caset »

Keskustakirjasto

Teknologia: HTC Vive | Asiakas: Helsingin kaupunki

Suunnittelijoiden yhteistyötä virtuaalitodellisuudessa

Helsingin keskustakirjasto Oodin VR-malli on eräs mittavimmista projekteistamme. Kirjaston virtuaalimalli on rakennettu hyödyntäen ALA-arkkitehtien suunnitteleman kirjaston 3D-mallia ja toiminnallisuudet on suunniteltu yhdessä Keskustakirjaston ICT-ryhmän kanssa. Projektin ensimmäinen vaihe sisälsi virtuaalitodellisuuteen sijoitetun yksinkertaisen mallin rakennuksesta: sen avulla eri käyttäjäryhmät pääsivät tarkastelemaan rakennuksen tilallisia ominaisuuksia ja tätä kautta ennakoimaan mahdollisia haasteita sisätilojen toimintojen organisoinnissa. Toisessa kehitysvaiheessa kokemukseen lisättiin interaktiivisia työkaluja erityisesti edellä mainittujen toimintojen sekä näihin liityvien teknisten ratkaisujen suunnittelun avuksi. Kohdistettuun tarpeeseen suunniteltu virtuaalikokemus mahdollistaa uudenlaisen kommunikaation suunnittelijoiden ja loppukäyttäjien välillä, mikä vähentää virheitä ja parantaa hankkeen aikaista laadunvalvontaa. Kirjasto valmistuu joulukuussa 2018, mutta virtuaalisella kirjastolla on paljon mielenkiintoista tarjottavaa yleisölle jo ennen avausseremonioita.

Ominaisuudet

 • Tilan visualisointi antaa kattavan ymmärryksen rakennuksen tilallisista ominaisuuksista.
 • Interaktiiviset työkalut auttavat suunnittelijoita kehittämään kirjaston toimintoja sekä teknisiä ratkaisuja.
  • Auringon sijainti – luonnonvalon suunta päivämäärän mukaan
  • Näyttöjen asetus –  työkalu julkisten tilojen näyttöruutujen suunnitteluun
  • Askelten mittaaminen – tarkat etäisyydet ja arvioitu ajankäyttö vapaasti valitulle kulkureitille.
  • Ihmismallien asettaminen – 3D ja 2D ihmisfiguureiden vapaa sijoittaminen tilaan.
 • Maisema antaa aidon kuvan rakennuksen sijainnista, ympäristöstä sekä näkymistä.
 • Pienoismallinäkymä valittavilla kerrosnäkymillä auttaa muodostamaan kokonaiskuvan rakennuksesta ja sen tiloista.

Galleria